Français: gagner de l’argent (pour les enfants et les ados), Español: ganar dinero siendo niño, Português: Ganhar Dinheiro (para Crianças), Italiano: Guadagnare dei Soldi (per Ragazzini), Deutsch: Als Kind Geld verdienen, Русский: детям заработать деньги, Nederlands: Als kind geld verdienen, 中文: 赚取零花钱(针对小朋友), Čeština: Jak si vydělat peníze (pro děti), العربية: كسب الأطفال للأموال, ไทย: สร้างรายได้สำหรับเด็ก, Tiếng Việt: Kiếm tiền (dành cho trẻ em), Bahasa Indonesia: Menghasilkan Uang (untuk Remaja)
You also should not join Wealthy Affiliate if you don’t enjoy the community / social aspect of it. A huge part of Wealthy Affiliate is the ability to communicate with other members. It’s a “help and be helped” community. If you have no interest in setting up your profile, asking questions, supporting others, chatting in the live chat sessions, or doing any sort of participation, you will not get the full benefit of the service.

I am 17 in May and currently studying year 12. I don’t have a job though have tried a couple times. Given i have exams coming up i can’t manage a normal job but need some source of income – even if its small. I’m not all that technical so a lot of the things up there don’t work. I have strong english skills, love working with kids. I like sport, , languages animals and can cook. I have tried to get babysitting but haven’t had much luck so far.

I have been with WA 2 years this month and I wouldn’t look back, the knowledge and financial freedom I have gained is a credit to the platform set up by WA. Some people say how $49 is too much a month however when you consider what’s included like hosting, training, great community, tools and more I would argue that they set the price to low as there is alot of value.

Paint friends’ nails for a small fee if you have a steady hand. All you need are a few pretty polishes and a little creativity to start your own pop-up nail studio. Charge extra for fancy designs, glitter, or stick-on jewels. Offer a discount if they get a manicure and a pedicure. For example, if a manicure is $5 and a pedicure is $6, make a mani-pedi $10 for a $1 savings to encourage people to spend more.
Advertising Disclosure: TheSimpleDollar.com has an advertising relationship with some of the offers included on this page. However, the rankings and listings of our reviews, tools and all other content are based on objective analysis. The Simple Dollar does not include all card/financial services companies or all card/financial services offers available in the marketplace. For more information and a complete list of our advertising partners, please check out our full Advertising Disclosure. TheSimpleDollar.com strives to keep its information accurate and up to date. The information in our reviews could be different from what you find when visiting a financial institution, service provider or a specific product's website. All products are presented without warranty.
Anyway, I’m thankful that I didn’t spend too much time on creating sites there and that I didn’t put any significant content before deciding to leave. I will now peruse some free training and then try two courses that are a bit pricey but seem more useful, The Authority Site System (from the Authority Hacker site), and SEO Affiliate Domination. I’m just starting to read the SEO Affiliate Domination free crash course, and as far as Authority Hacker is concerned, I can say that I got far more useful information in their free webinar alone that in all five WA courses combined. I first learned about these courses on Jeremy Harrison’s Hustle Life site. (He also says that WA is good but not great.) If anyone has tried the two aforementioned courses, I’d like to hear about it.
Hi Malcolm- You ain’t kidding they won’t be nice if you cancel. I don’t get how it’s legal to say I have 30 days to move the site and then block my access to download the plugins to do it. I mean they are hosting??? How do they have the right to block my permissions??? ai get that they have rights to delete after 30 days but this is just shady!!! Anyway – will this “all in one migrate” plug in also move my media library?
Work remotely for a call center. Because many call center jobs are location independent, finding work in this field is an easy way to earn some money from home. Dozens of sites list job openings for call-center representatives, including Freelancer.com and SimplyHired.com. Meanwhile, you should check local job listings for openings and opportunities as well.
– Project Payday is one of those sites that has testimonials of people who have earned thousands of dollars by getting paid to get trial offers. I’m not saying you’ll earn thousands, but it is legit and you can earn some extra cash. They assume that by paying you to do a free trial, you’ll either like the product and purchase it, or forget to cancel the trial and get charged for it. If you can keep track and cancel before you get charged (if you don’t want the product), then this is a great site for making some money.
The support in there is really hit and miss, which can be a bummer, as the quality of response you receive can vary greatly depending upon who replies, and it’s seldom you’ll get much from either of the head muckity mucks. They profess to be active in the community chat, but often times it’s a lot of “hey, great job…keep up the good work and you’ll be making money in no time” kind of fluff. Be prepared to do some Googling when you have a question.
I agree with all the points you have mentioned. Talking about zero upsells, for instance, the best thing online, is setting aside a budget, and being able to respect that budget without exploding it. This is the amazing part about Wealthy Affiliate. You can plan 2,3,or even 4 years in advance and that budget will still be very relevant and applicable.
WA is a decent program. It’s no magic bullet solution for making money online, but it provides members with a simple road map for how to go from zero to making a couple of bucks. For a guy like me, it doesn’t have a lot to offer beyond providing me with some warm fuzzies I get from helping some of the noobs out, but I think for anyone looking for an easy-to-follow means of understanding IM, it could be a good value.
But, I think the return on your investment has a lot to do with each individual. It takes some people 6 months to earn, some a year and some 2 or more years. There are many variables that can come into play as to why a person is not seeing any earnings and they all can’t to put on the shoulders of WA. WA provides what you need to get the business started, but the effort one puts into to getting a business where it needs to be must come from the individual. Like they say, “You can lead a horse to water, but you can’t make him drink!”
If someone cancels an order it won’t disappear from the Orders report, it’ll just never appear under Earnings because the item never shipped. Bear in mind that some items take a long time to ship, or may be temporarily out of stock. It could also be the customer asked for the complete order to be shipped at the same time, which would delay earnings if all ten products are from the same customer order.

Having tried and got tired of various scams,posing /claiming to be the most genuine and promising programs/schemes to provide training and correct path to achieve the reasonably set goals,by the beginners believing innocently in good faith,I honesty request your advice whether I can join WA with 100% faith in it to flourish myself first and then help my fellow beings who truly deserve such financially help?I want to give an honest and diligent try.I need your guidance and support .I am seeking this advice since I already got my fingers burnt in such scams and lost lost of money.I may please be understood in right perspective.
I set out to be one of the few that would try and promote WA in a unique way, but after a few months there I began to grow more disillusioned with the product and found that it would be harder to sell because I am not going to bullshit anyone. I think it’s a decent value as long as someone enters into their membership with realistic expectations and are not in a period of financial desperation. They do provide a pretty comprehensive nuts and bolts breakdown of how to do WordPress and basic IM practices, but I think anyone who is serious about IM will find that they will quickly outrgow WA within their first year.
Here are some additional pictures from the conference. This first picture is from the Wynn Hotel. Kyle and Carson, the owners of Wealthy Affiliate, rented out an incredible 2 story suite for us to party in. They had top shelf drinks, entertainment, mouth-watering food, and we were simply treated like ballers. Networking and making connections with these other successful affiliate marketers was invaluable. 

Regarding the price, I remember they used to have a line where they would say that all you need to do is get two friends to sign up and that’s your monthly subscription paid for. The major flaw with that is that those two friends need to also get two friends to sign up who also need to to get two friends to sign up and so on. Very soon they would run out of friends to sign up. Pyramid scheme anyone?
Not to mentioned the support you can get from experts, the 10,000’s of conversations that you can take part in, and a great deal of training to get you rolling with your business. It is going to get you rolling, and of course, if you want to take your business more seriously and access the key to the community, there is the Premium membership there for that. But you decide. We can assure you that the Starter membership (which is free) is better than anything else in the industry…let alone the Premium service.
Manage social media for businesses. If you have a knack for social media, you could potentially get paid to manage various platforms for others. Many businesses are too busy running day-to-day operations to stay on top of their Facebook, Twitter, and Pinterest accounts – and will pay someone with the knowledge and time to do it for them. To find these jobs, ask local businesses and check sites like UpWork.com and Problogger.net.
I also see that they are very heavy on people just re-adding for them (WA) and I see that most sites created by WA members are bland repeat-a-phones about personal health & well-being including of course working on your hobby and making money from it through ads for WA. and affiliate sales. My site was about recovering from smoking addictions through my own phone coaching (and knowledge of addictions), and after 3 months and no clients I passed out some real business cards and then cancelled my sub to WA and then discovered that I could not get back into WA even though I still have paid membership time left...and also discovered that even though the site will still show up for 30 more days, without being able to get into the administration area, I'm not sure I can even transfer the site to another host and domain name. I feel as if my intellectual property might be in the process of being stolen.
It sounds like you are a very savvy internet marketer Craig so now I have real suspicions as to why you with all your experience could only get one referral. I have to wonder what Carson is doing working with 25 Information Techies on a daily basis are they stealing their customers referrals? I am aware that IT professionals know how to create backlinks etc and my next question is what else do they do with peoples sites that have been left because their premier memberships were not updated.
As far as using WA as a registrar and web host, that is not advisable. As the old saying goes, you never want to have all of your eggs in one basket, and it’s extremely important that you retain complete control over all of the moving parts involved with running an online business, i.e., hosting, domain, dns, email, etc. WA’s hosting services are very canned and restrictive – negating a lot of the flexibility and extensibility which is the beauty of WordPress. As a beginner, you may not recognize these limitations early on, but if you begin to succeed and start looking at ways to improve your online presence, you will undoubtedly realize that WA’s hosting services are less-than-mediocre. Those who are using WA’s hosting and are running successful sites are members who’ve been online for probably 6-8 yrs or more and are deeply indexed. 

Legitimacy. If you are searching online for a way to make “quick money” you will end up sorting through numerous scams. Between upfront scams and up-sells down the road, it is extremely difficult to find a legitimate online business opportunity. Wealthy Affiliate is a transparent, SCAM-FREE program that provides all the tools you need to be successful, without up-sells.
Get-rich-quick schemes and fad weight-loss diets are naturally popular because they satisfy the id while also attending to the super-ego. The ego's job is complete when it sees something like this. The appeal of "fast'' stems from the innate desire for instant gratification, so beware of what seems too good to be true (they often are) when you're looking to make money quickly. Be wary. Listen to the conversation deep within the confines of your mind and do your best to tame the proverbial beasts.
However…if you want to be a successful affiliate, don’t pick a broad and flooded vertical like ‘make money online’; instead, choose a niche you’re passionate about. This can be something you already know a lot about, or it can be a topic or product which you’d like to pursue. Either way, it has to be something you’re excited to work on and it has to offer value.
I set out to be one of the few that would try and promote WA in a unique way, but after a few months there I began to grow more disillusioned with the product and found that it would be harder to sell because I am not going to bullshit anyone. I think it’s a decent value as long as someone enters into their membership with realistic expectations and are not in a period of financial desperation. They do provide a pretty comprehensive nuts and bolts breakdown of how to do WordPress and basic IM practices, but I think anyone who is serious about IM will find that they will quickly outrgow WA within their first year.
I am a HUGE fan of the “freemium” business model. Wealthy Affiliate follows that model by offering a free membership account. The free membership gives you limited access in the Wealthy Affiliate dashboard. Some of your access lasts forever, such as some of the training videos and community features, while other features only last for a limited time, such as the live chat feature. Here is what you get with the free Wealthy Affiliate Membership:
Hey tony. First, its amazing that we share a name. This is one(actually the best) review that true to word, anyone who wishes to make money online should read and waste no time thinking further. Am a very talented writer making some few pennies from academic writing and i just feel my time is more worth. I thank you for your review and am just going to try WA like ASAP! Am very positive about life and am going to work effortlessly towards my way to success online. Thank you for the very informative

After years of searching for legitimate way to generate passive income online I found THIS PROGRAM that helped me to start this website and consistently generate monthly residual income. Here is my message to everyone: I strongly believe you should: "Never Settle for Less in Life and Stop Thinking You Have to Save Money Your Entire Life but Instead Learn How to Create Residual Income" - this will change your life I promise!

Websites like Care.com connect parents with babysitters. The company does all the background checking and other due diligence to put parents' minds at ease. Of course, you can appeal directly to people in your personal network, but if you're looking to generate recurring revenue sign up with a site marketing to parents looking for child care services.
No offense, but isn’t making money via Wealthy Affiliate commission through giving them a good review to prompt others to join essentially a pyramid scheme? Seems like you are luring people with the promise of the “easy money” on the internet that is actually a lot harder to obtain, by using earning you made from Wealthy Affiliate by convincing others to join in terms first place.
 First and foremost, I found this while doing research on these on line work from home business. I am just kind of put off with your review because honestly they way you described your actions and attitude to the company in general, I would have reacted in much the same way but I would not have been as nice about it. Let's face it....you were rude. You know what they say, "you get what you give. I don't think anyone out there who has out the time and effort into creating such a training program would be okay with any one skipping ahead to what they think they need. You came off like a know it all and nobody likes that. So in my opinion, you tried something, it didn't work so, you didn't get your way and so basically this is your rendition of throwing a tantrum...grow up!!!!
×