Français: gagner de l’argent (pour les enfants et les ados), Español: ganar dinero siendo niño, Português: Ganhar Dinheiro (para Crianças), Italiano: Guadagnare dei Soldi (per Ragazzini), Deutsch: Als Kind Geld verdienen, Русский: детям заработать деньги, Nederlands: Als kind geld verdienen, 中文: 赚取零花钱(针对小朋友), Čeština: Jak si vydělat peníze (pro děti), العربية: كسب الأطفال للأموال, ไทย: สร้างรายได้สำหรับเด็ก, Tiếng Việt: Kiếm tiền (dành cho trẻ em), Bahasa Indonesia: Menghasilkan Uang (untuk Remaja)
Most of the useful teachings for affiliates are lessons you need to uncover through diligent search, trial, error and first-hand experience. A few of the resources I leveraged the most were Warrior Forum and the EPN community. There were a few blogs I used to follow as well, but most of what I found that worked was by way of focusing on building great sites, not on ‘how to make money’.

So far so good. No way? What a shame. I’m wondering if these “experts” even are aware of checking their own plugins, not to say they have the Alexa widget themselves but it goes to show that they’ll say anything to please people. There are people with knowledge at WA but sometimes I wonder what and why some of the responses to people are so vague or so general, while others don’t make complete sense at all. I’ve had my fair share of people replying with off centered comments and they normalize everything with no real answers. It’s bizzare. So much shiny object syndromes.


Become a virtual assistant. Virtual assistants perform a wide range of services for their clients, all of which can be completed online. Depending on the day, they may open and reply to emails, schedule online work or blog posts, write mock-up letters and proposals, or perform data entry. You can look for virtual assistant jobs on sites like UpWork.com and Problogger.net.
Udemy.com – Udemy is an online training platform where “instructors” can create courses and sell them to “students”. There are some extremely high-quality courses on Udemy created by high-quality instructors who really have made a lot of money online, but there are a lot of very low-quality courses as well. Most of the higher quality courses are quite expensive, sometimes exceeding $100. While the training might be good, the training on Wealthy Affiliate is excellent as well, plus you get all the tools, community, and support included as well. Once again, I believe Wealthy Affiliate is the better option.
ANOTHER marketing scheme for you to harrass your friends with and beg them to work-from-home and make money by blogging about what they 'love', when they will really end up monitoring one blog, the one that pays them for every fool who follows that yellow brick to Wealthy Affiliates and the dope behind the curtain. If you know anything about internet marketing already, you will see right through this. 
I have a question: I need to first register a domain name and on WA it is $13.99 for basic free membership. I’m not going to start with premium until after a lot of tutorials or researching or discovering the site and other sources. I feel that this hesitancy has always been required but a great impediment to my decisions. I’m too play it safe and I don’t know what to do to initiate a good quality blog or endeavor. I’m actually my worst enemy in many things.
Grow plants, herbs, or vegetables to sell if you have a green thumb. If your parents let you plant your own garden in the backyard, opt for easy-to-grow vegetables like lettuce, tomatoes, or cucumbers. If you will be growing your plants inside in pots, choose ones that don’t require a lot of sunlight or space. Pick your vegetables when they’re ripe and sell them in bags or plastic containers.[5]

Now that you’ve got the basics down, we’ll dig into the strategies and tactics that will help you accelerate your affiliate marketing success. We’ll revisit some of the crucial basics, go over the must-dos of affiliate marketing, explore different promotion types, dig into some advanced affiliate marketing strategies, and uncover ways to stay on track when the going gets tough.


After wasting a solid two hours going over their model and deciding whether or not to give it a shot, I have come to this conclusion: what they are trying to get you to believe is that all you do is click a few buttons, give ‘em access to your checking account, and you will be able to move to Belize and languish on the beach forever while your website deposits a couple grand into your bank account automatically every month. Who WOULDN’T want that job?


I joined WA and it was really helpful in the beginning because I was new to Affiliate Marketing. I haven’t given up on affiliate marketing, and I am currently learning how to piece together my own resources that seem more up to date. This has given me piece of mind and I feel this will provide more stability. I do see a lot of people promoting WA by comparing them to other similar programs. Craig’s review is very refreshing and spot on. Thank you Craig.
My apologies for the late reply, Sandra. My advice would be to treat your site as an online IM journal. Share your experiences and use it as a tool to hold you accountable. Share what is and isn’t working for you, try to post on a regular basis, and you will start to see a bit of traffic. You can monetize this traffic by promoting useful apps, books, services, etc. – of which you’re an affiliate. 

What are the best ways to make money right away? While a search online when you're in need of some fast cash will produce millions of results, not all will be legitimate. It's up to you to filter through the so-called noise. These 32 strategies will help put you in the black, even if it's in a very small way. Once you are, resume planning and focusing on the bigger picture. 
But, I think the return on your investment has a lot to do with each individual. It takes some people 6 months to earn, some a year and some 2 or more years. There are many variables that can come into play as to why a person is not seeing any earnings and they all can’t to put on the shoulders of WA. WA provides what you need to get the business started, but the effort one puts into to getting a business where it needs to be must come from the individual. Like they say, “You can lead a horse to water, but you can’t make him drink!”
FREE Lifetime Account. Once again this is not a limited 7-day free trial, requiring a credit card like many other business opportunities offer. This lifetime account for Wealthy Affiliate is completely free and you will gain access to the most successful online community in the world. You will also get the “Getting Started Guide”, 2 free websites, a free keyword research tool and much more.
Seek a payday loan or title loan as a last resort. Companies that offer payday and title loan services are commonly available, and can be a way of making quick cash. However, these typically offer extremely high interest rates (sometimes with percentages in the hundreds). If you cannot pay the loan and any interest back within the stated timeline, you risk even higher interest costs or, in the case of a title loan, the loss of your car. Avoid these types of loans in all but the most dire circumstances, unless you are certain you will be able to pay the loan back.
I achieved what I set out to do and found out that Wealthy Affiliate have not published any cancellation policy other than a couple of lines in the “terms and conditions” A bit poor if you ask me, I would have thought it was a legal requirement with such a company. Additionally there is no refund policy as far as I know either. I’m sure they haven’t overlooked this due to their past experiences with the legal system.
However…if you want to be a successful affiliate, don’t pick a broad and flooded vertical like ‘make money online’; instead, choose a niche you’re passionate about. This can be something you already know a lot about, or it can be a topic or product which you’d like to pursue. Either way, it has to be something you’re excited to work on and it has to offer value.
I’ve left Wealthy Affiliate in January this year but I didn’t know that I have to transfer my sites before closing my paid membership and after that they didn’t want to give me access to WP- admin area of my sites and after a month they destroyed both of my sites. They didn’t want to give me technical data necessary for transferring my sites to hosting somewhere else. I also had one referral on WA and that person is still there but after leaving WA, I didn’t get my commissions. I had awful experience with them and I’ll never promote them again! Best regards!
Your post is supremely detailed, well delineated and presented in a way that seems legitimate and genuine way to earn financial freedom.  I especially like the visual aids you provide with analysis and progress reports.  It sounds to me like a soluble manner in which to level up someone’s financial status and I will definitely look further into it and pass the link along.  Thank you for dialling in such a well informed post.  
Really good article with some great tips. Affiliate marketing has the potential to earn lots of money and I'm hoping I can make it happen. I have tried the matched betting and it DEFINITELY works. The one thing I would say is that you need to check that any bets have been accepted by the bookmaker. I have had on occasion bets which look like they have been accepted but don't register in my account. Always go into your account and check outstanding bets or your bet history.
You could easily do home organizing for people, an industry that has gained a lot of popularity since the debut of Netflix's hit series Tidying Up with Marie Kondo. If you're a tidy and organized person yourself, and you're good at organizing spaces, why not offer your services to people around you? You'd be surprised at how many people, even on your own social media feed, might take you up on doing something like this.
With so many products being launched all the time, it must be because there is a high demand. And if there is a high demand for products showing people how to make money online, that must mean that there are lots of people failing at making money online. That means one of two things: either making money online is really hard, or these products don’t really succeed in showing people how to make lots of money online. I mean, there are product creators out there who launch multiple products per year. Why? If their first product was actually any good, they shouldn’t need to release anymore.
I started a blog which I plan to monetize only through affiliate marketing and my own products, no ads. I’ve been working on building an audience for my blog, for about 1 year and a half, many people think is maybe too much time, but I just want to make sure that I build enough trust with my readers before I start to try to make them buy something.
Kanayo, You made the smart decision. IM is incredibly labor intensive and if you can’t conceivably devote the time and energy required, it’s not worth pursuing. I arrived at a similar conclusion once my agency business grew to a point where I had to choose one path or the other. For me, as it was for you, the choice was easy. At the end of the day, I feel much more fulfilled when I’m helping others rather than simply making money.
For example, when I first started back in 2009, I learned from a service called Solo Build It. I knew absolutely nothing about building an online business, let alone what “affiliate marketing” even meant. However, they changed my life and taught me how to build money-making websites online, which is what I’ve been doing with my life ever since. This is another great service to consider and you can read my review of Solo Build It here.
As someone who has years of experience doing lead generation on a local blog. Getting enough “traffic” for an affiliate site is damn hard. Over the past couple of years, an injury to my foot has left me slightly disabled. Affiliate marketing makes sense for someone like me with prior blogging experience who now has limitations. I will start with one niche and add another site later. I’m hoping to see good results in within about 18 months. But that’s only because I know how to do a lot of things and I know what’s involved. You have to write consistently, work your SEO, pick your poison in social media and be engaged in it. It’s a lot of hard WORK. I feel sorry for anyone who got their site shut down because they didn’t know how to transfer their site to another host. That’s terrible.
Hi Malcolm- You ain’t kidding they won’t be nice if you cancel. I don’t get how it’s legal to say I have 30 days to move the site and then block my access to download the plugins to do it. I mean they are hosting??? How do they have the right to block my permissions??? ai get that they have rights to delete after 30 days but this is just shady!!! Anyway – will this “all in one migrate” plug in also move my media library?
I achieved this because I’m an old hand, yet still my web pages and posts weren’t on the first page of Google. No problem with Bing and Yahoo, though. But Google, however, is where we need to be on page 1 of the SERPs under targeted keywords to get anywhere. WA teaches us to target ‘low hanging fruit’ keywords. In other words, to be bottom feeders. Talk about scraping the barrel!
I started a blog which I plan to monetize only through affiliate marketing and my own products, no ads. I’ve been working on building an audience for my blog, for about 1 year and a half, many people think is maybe too much time, but I just want to make sure that I build enough trust with my readers before I start to try to make them buy something.
They just did the same thing to me! I spent lots of time building a site and decided to cancel my premium membership which was set to renew on 11/28/18. I emailed tech support and questioned people in their “live chat” and was told by both I would have 30 days after the renewal date to move my site. The problem is I cannot access it. I am working 14 hour days and had planned to ,move it yesterday on my only day off and I am beyond angry they are holding my work hostage. I have tried to email them twice to find out how to access the site and no response. I do not want access to their entire platform just admin access to my site. If I have to pay a month of premium to backup my work I will file complaints with the FTC as well as the BBB. This is terrible business practice. They already got 2 years worth of premium fees out of me and then lied or gave me incorrect info about the amount of time I would have to back the site up. I WOULD NEVER RECOMMEND WEALTHY AFFILIATE TO ANYONE. They are friendly as long as their hand is in your bank account. Does anyone know how I can get admin access to my wp site outside their platform so I can back it up before they delete it?
I’ve been looking all over for a truthful review on WA and you are the only one thus far being totally honest. Everyone is rating it so good because they are members and promoters of WA where they will get a commission if I join. I never join but did the level 1 course and I myself knows its not easy to build a site, get traffic and ranking far more for revenue. My problem with them was their monthly/annual fee. I find it a bit too high and after 1 year if I had subscribe, I don’t think I would have generated revenue to match the annual fee. Many other issue I came across that were similar to what you mention. Thanks alot.
Offer to watch children or pets. If you know anyone who has children or pets, you could easily begin a side gig as a babysitter or pet sitter. To let people know you’re interested, send out a group email describing your services, post an ad on Facebook, or tell friends and acquaintances about your availability in person or over the phone. You can also create a profile on a babysitting referral site like Care.com.
Companies like Uber and Lyft offer a great opportunity to make some quick cash. You'll need a clean driving record, a fairly new car and the authorization to work wherever it is that you live. If you have all of those things, you can work when it's feasible for you, whether that's in the middle of the day during rush hour, or in the wee hours of the night on a weekend. The choice is yours.
2. As an affiliate marketer, there are 100’s of millions of products and services you can promote in exchange for a commission. You sign up for what are called “affiliate programs” and once you do that, you are given special links for that company that are unique to you. When you send people to one of those links (through your website, social media, email, or otherwise) and they buy something, you get a % commission. For example, if you sign up to Amazons affiliate program, you can promote any product on their website and earn 6% commissions. Commissions range from 5-75% typically, depending on the program.
You could easily do home organizing for people, an industry that has gained a lot of popularity since the debut of Netflix's hit series Tidying Up with Marie Kondo. If you're a tidy and organized person yourself, and you're good at organizing spaces, why not offer your services to people around you? You'd be surprised at how many people, even on your own social media feed, might take you up on doing something like this.

Websites like Care.com connect parents with babysitters. The company does all the background checking and other due diligence to put parents' minds at ease. Of course, you can appeal directly to people in your personal network, but if you're looking to generate recurring revenue sign up with a site marketing to parents looking for child care services.


The figure is actually a lot lower if you go by SiteSell’s statistics. According to them, WA is hosting approximately 17,000 active websites. And if we take into consideration that many members have several websites, we start to see how low the true figure really is. There’s probably just a few thousand active members at most. Rather pathetic for something that’s been going since 2005, don’t you think?
(next to homeless, but when I chose to put my change , at the corner store, into a machine, I won. Ran to get a mobile phone and service, signed up for task apps and searched to find that online path..thay search introduced me to WA and the fun idea of my winning my opportunity lol sounded fun to me. Haha..) I wish I had read your information prior to purchasing 2 domain names.but cant pass up an opportunity tio share , just in case theres someone who can relate to the good point you made Regarding those of us who have less , at the moment. WA can add to your knowledge, howrver, things dont move any faster with premiun membersgip, so, I agree on holding back.before making that purchase. Because it doesnt feel all that wonderful when you purchase a domain, only to lose it. Its harder to get into the “better to have loved and lost than…” theme when it concerns the loss of your “online real estate. Anyhow thank you for the information, it helps me to feel less of the “coulda woulda shoulda’s. (Ha)

Wealthy Affiliate saves my life and I can tell you I have been with them for 6 months and already generating income. Yes they say it does take time to work it but you have to make it work as well. Even those like myself never knew how to build a website I manage to make sells already and that's not just selling WA information, but other products I created as my own niche. The negative impacts or comments some.of you have shared about Wealthy Affiliates are wrong. You just dont give the time nor the effort to accomplish the training and materials provided. And as far as assistance online with WA, I got beyond the assistance needed. Wealthy Affiliate I referred over 80 people and they ALL love it!! So with that being said I have no issues with WA. Stop making it seem like they are SCAMMING you out of your money....


You could easily do home organizing for people, an industry that has gained a lot of popularity since the debut of Netflix's hit series Tidying Up with Marie Kondo. If you're a tidy and organized person yourself, and you're good at organizing spaces, why not offer your services to people around you? You'd be surprised at how many people, even on your own social media feed, might take you up on doing something like this.
Yes, it is like a religion or a cult. The fact that you were shot down within 24 hours just goes to show what’s really going on. Anyone who is too negative or who questions things get silenced. If WA was completely open and people were allowed to say anything, it would probably quickly get filled with disatisfied people and the whole thing would collapse under its own weight.

It’s an information product website and you could scream blue murder until the cows come home that’s all you get and nothing more as there are no value service packages available otherwise rumbling through a series of “How To” videos other than that the Wealthy Affiliate system really does nothing for you and that insane price of $49.00 a month!!! what’s up with that??!!
Since joining Wealthy Affiliate, it’d been my goal to help new and existing members speed up the process for getting results. If you’re someone who’s wanting to try it out and see if affiliate marketing is right for you, go sign up. If you join through my site, I will personally follow you and provide answers if you get stuck. But that doesn’t mean I’ll do the work for you. I’m here to help facilitate success, but creating a successful business is on you. 😉
I don’t think that WA should promote the training platform by stating that one can have their business up and running in 3 minutes. However, I recognize that is a marketing ploy. I consistently tell my readers that affiliate marketing is NOT easy and requires a lot of motivation, determination and patience because earning substantial passive income will not happen over night.
The support in there is really hit and miss, which can be a bummer, as the quality of response you receive can vary greatly depending upon who replies, and it’s seldom you’ll get much from either of the head muckity mucks. They profess to be active in the community chat, but often times it’s a lot of “hey, great job…keep up the good work and you’ll be making money in no time” kind of fluff. Be prepared to do some Googling when you have a question.
×