Français: gagner de l’argent (pour les enfants et les ados), Español: ganar dinero siendo niño, Português: Ganhar Dinheiro (para Crianças), Italiano: Guadagnare dei Soldi (per Ragazzini), Deutsch: Als Kind Geld verdienen, Русский: детям заработать деньги, Nederlands: Als kind geld verdienen, 中文: 赚取零花钱(针对小朋友), Čeština: Jak si vydělat peníze (pro děti), العربية: كسب الأطفال للأموال, ไทย: สร้างรายได้สำหรับเด็ก, Tiếng Việt: Kiếm tiền (dành cho trẻ em), Bahasa Indonesia: Menghasilkan Uang (untuk Remaja) 

I have been with WA since last August and It ha been a really nice leaning experience. The live training is really amazing and it is always up to date on what is going on in the industries. I also love the features that you can write a post in the community and someone that has more experience can stop by and answer your question (god knows I have so many lol 😅) I am happy with the sevice 😀 Great review.
Affiliate marketing overlaps with other Internet marketing methods to some degree, because affiliates often use regular advertising methods. Those methods include organic search engine optimization (SEO), paid search engine marketing (PPC – Pay Per Click), e-mail marketing, content marketing, and (in some sense) display advertising. On the other hand, affiliates sometimes use less orthodox techniques, such as publishing reviews of products or services offered by a partner.[citation needed]
The learning something new that someone brought up, but it’s a lot to pay for, and most of these people don’t validate anything-oh they made money? Wow, is it consistent, did you work hard at it, promote something other than WA and bait and switch people and what not. Those are behind the scenes, and even if some people have had success, it’s through WA boot camp, and they spend forever doing it. I’m sticking around for more comments to post/pages and a couple other things, but yeah I though about that already. Only time will tell right?
Good to hear from you man. I couldn’t agree any more, continuous writing and not being rewarded for it in the ways you want can be very disappointing. I’ve never heard of Textbroker until now, I’ll make sure to give them a look, I’m glad you brought that up. Yeah, I was reading through a couple of your comments in this article and it sounds like WA had that direct linking system back when they were starting out, and then grew into blogging. Those are the two systems of affiliate marketing-one for direct linking and doing as many niches as you’d like, while the other WA claims is a “long term business” to stick to one niche and build out your links through articles, reviews, etc. Great points, WA does make it seem like you didn’t try hard enough to breach your success, and the same goes for the people there…
Salvage and resell. Do you love antiques or have a knack for finding valuables at flea markets or yard sales? If you do, it might be time to consider salvaging items for resale – or even scouting out antiques to sell for a profit. While you’ll need to spend quite a bit of time searching for prospects and spend some money buying upfront, you could easily turn a profit if you know what you’re doing.
Take care of your neighbors’ gardens in the spring if they have them. Volunteer to weed the garden, plant flowers, water the plants, or mulch the garden. People begin tending to their gardens as early as March so start advertising your services at the end of February or the beginning of March. It’s a great way to get outside and learn how to garden.
Now may I know if you ever heard about shopmozo.co I’m a member of this new-launched e-commerce site (but didn’t purchase the referral rights). They offer one-time membership but with too much upselling. It seems promising though and I want to recommend it to friends but I am thinking twice if it is worth it. Also because all the reviews I read about it are from affiliates.
Tried to sign up through you on the 19$ discounted premium plan, but when I’ve signed up I was asked to pay the regular price. It’s a bit frustrating to know that I can’t sign up for free (from Philippines) then I was being asked to pay money upfront without even having the option to test it? I’m even willing to pay the discounted price because of all the other reviews I saw on the internet, yours is the most comprehensive one,and it looks legit so I wanted to give it a go, but if this will be the case I have to step back a bit.
Authors Note: We spend so much on education but earn less than $500 after graduation. I am also a believer that knowledge is power. You need to invest in Financial Education(Wealthy Affiliate, Inbox Blueprint or BuilderAll) that shows you how to make a living. It is not a must to study at Harvard like Mark Zuckerberg the Owner of Facebook to be great!

I have a paranoid idea, but as a newbie to this world of WA , I have a dark feeling that there’s no reason why WA could not simply read business ideas that are posted in their free membership sites and then copy any of the feasible ideas you’ve researched through their free ‘limited trial’ research tool for keywords. The owners thereby get vast free market research, and snap up any lucrative ideas, and you have no legal ownership of the free site content. Am I paranoid? Would love to get your take, or anyones’s take on this. I didn’t buy a domain, I have as yet not signed up, and have removed my content, – but have I just potentially given my business idea away?
Hi, could you give me some advice on how to set up a website elsewhere? I may decide to get my own domain one day and it certainly will not be feasible if I continue on Wealthy Affiliates. Basically, I need a good website to host my website for free for now and also the ability to move my domain over for a small fee if I wish to buy one in the future.
My apologies for the late reply, Sandra. My advice would be to treat your site as an online IM journal. Share your experiences and use it as a tool to hold you accountable. Share what is and isn’t working for you, try to post on a regular basis, and you will start to see a bit of traffic. You can monetize this traffic by promoting useful apps, books, services, etc. – of which you’re an affiliate.
This is a tough one to answer. On one hand, yes, they do provide some adequate training in the way of affiliate marketing and WordPress site management, but it’s a little self-serving. They really tout their platform as a magic bullet solution for IM, but it’s not. They’re also quick to suggest WA as a good affiliate marketing niche, but that is a definite NO.
Rent out a parking spot. If you live in a busy or congested area and have parking to spare, you might be able to rent out your parking space for some quick cash when you’re not using it. Simply advertise your open parking space online including details on the location, whether it’s covered or uncovered, and your desired hourly, weekly, or monthly fee. If you want, you can even use a site like Just Park or download the Spot App to reach more potential customers.

I see a few complaints here and I actually did the same sort of research before joining Wealthy Affiliate.  I even remember reading a report like this.   What I did find is that it was easy to make a decision on whether or not to try it after reading mostly positive reviews and reading a few negative reviews on here from what appears to be competitors and those that maybe had a bad experience for one reason or another.  I see some said their write access was cut off and I think that can happen if you get reported for spamming others within the community.  There is no spam allowed at WA which is nice.


If you’re thinking about working with an affiliate marketing network, the world’s most popular marketplace can be a great place to start. We’ll cover how to sign up and start picking and promoting Amazon products, as well as strategies for success—the must-dos and must-don’ts that go into making Amazon a key piece of your affiliate marketing stable.
I’ve been looking all over for a truthful review on WA and you are the only one thus far being totally honest. Everyone is rating it so good because they are members and promoters of WA where they will get a commission if I join. I never join but did the level 1 course and I myself knows its not easy to build a site, get traffic and ranking far more for revenue. My problem with them was their monthly/annual fee. I find it a bit too high and after 1 year if I had subscribe, I don’t think I would have generated revenue to match the annual fee. Many other issue I came across that were similar to what you mention. Thanks alot.
Some merchants run their own (in-house) affiliate programs using dedicated software, while others use third-party intermediaries to track traffic or sales that are referred from affiliates. There are two different types of affiliate management methods used by merchants: standalone software or hosted services, typically called affiliate networks. Payouts to affiliates or publishers can be made by the networks on behalf of the merchant, by the network, consolidated across all merchants where the publisher has a relationship with and earned commissions or directly by the merchant itself.
Hi Malcolm, this is going to be very entertaining. I myself am an ex-WA member and yet I am still listed as a “premium member”. I created a fake log in to check out some things and this was one of them. You’ll find that the reason Kyle claims to have this many people he follows is because it is a figure that has accumulated over the years but at least 50 – 70% of them are actually not even there anymore. Make the most of your time there incognito because you only have a week before they isolate you from chat and commenting. I look forward to your follow-up posts.
WordPress comes free with cpanel which incidentally, Kyle at WA told me is outdated. I purchased a reseller account from Greengeeks which will host unlimited websites. Each domain has an independent cpanel which includes a load of free software (including WordPress) All this for only 20 Dollars/month. I recently built a dozen websites all with WordPress using that account. I think it could be done even cheaper if you shop around but I’m really happy with the service I get and no need to change. If you only want one website a cpanel platform from Greengeeks will cost you around 4 USD/month if you pay in advance. Of course you don’t get the “community” that comes with WA but you don’t get the brainwashing or stupid restrictions either.
tagged with How much Money can you Make with wealthy Affiliate?, How to make money online, How to make money online in Kenya, how to make money online in Nigeria, How to make money online in third world countries, the open education project review, wealthy affiliate, wealthy affiliate alternatives, Wealthy Affiliate Bonuses, Wealthy Affiliate Cost, Wealthy Affiliate Discount, wealthy affiliate legit, Wealthy Affiliate Login, Wealthy affiliate negative review, Wealthy Affiliate Premium Review, wealthy affiliate review, wealthy affiliate scam, wealthy affiliate sign up, Wealthy Affiliate unbiased review, wealthy affiliate university review
It’s awesome to learn and implement as a broad sense, no doubt that everything is great, and I’ll keep riding this wave for a little more time-giving it a year to a year and a half at least. My main site is in the health niche(don’t want to add more specifics for obvious reasons), and a second on MMO for WA but it doesn’t feel natural whatsoever. There are many sites, and people with their success stories but I keep thinking…wow it must have taken them quite awhile, and stacked on all that domain authority just to be where they are. These are people who started early in the game. How are the little guys supposed to compete you know? It’s saturated, and really tough(I’ll have an example below)Just the other day I wrote about a very credible 4,000+ post that was ranked 1 on bing and yahoo, and after a weeks time I moved down to 5th. Checked the person in the #1 spot under the same phrase with way less info, but 2 points higher in DA. It’s a complete pain most of the time to work with. There’s more I can talk about in regards to WA and what I believe and the theories but a lot of it was covered here. Lastly, I do see that many of the people make more money promoting WA than anything else, and look who it’s designed to look better and push more money towards-WA themselves. Thanks for sharing. 

It sounds like you are a very savvy internet marketer Craig so now I have real suspicions as to why you with all your experience could only get one referral. I have to wonder what Carson is doing working with 25 Information Techies on a daily basis are they stealing their customers referrals? I am aware that IT professionals know how to create backlinks etc and my next question is what else do they do with peoples sites that have been left because their premier memberships were not updated.
…But doesn’t being an affiliate for Wealthy Affiliate make me just another one of those affiliate marketers who is being biased and just trying to make a buck off of you? Well, ummmm…. Sort of! But at least I’m honest about it, right? I hope you give me a chance by continuing to read this Wealthy Affiliate review. I have no intention of making this one big sales pitch. I just want to provide you with the information and allow you to make your own decision. If I get a commission, great! If not, that’s ok too. Here’s a screenshot of my Wealthy Affiliate profile.
If you add up all the services you get, the premium membership is a steal. For example, you’ll notice they include unlimited keyword research with a membership. Other paid keyword research tools sell for $49 or more just by themselves. Add in website hosting, and there’s another $10 / mo. Add on the website security package, and there’s another $10 per month (I’ve paid as much as $29 / mo just for website security). Just based on those things alone, Wealthy Affiliate is a great deal with all of the resources and tools you need in one convenient place. Not to mention all of the training, tutorials, and support that is included with the membership. 

With some of the more popular social media planes no longer favoring affiliate links...I needed a website to house my affiliate program. Also, the help to know how to manage it as well.  Turns out they were giving 2 free (hosted) siterubix websites which was exactly what I needed.  I can see how this will work for my other things I like to do own my own, like promoting my poetry and crafts.
A multinational company may set up affiliates to break into international markets while protecting the parent company's name in case the affiliate fails or the parent company is not viewed favorably due to its foreign origin. Understanding the differences between affiliates and other company arrangements is important in covering debts and other legal obligations.

Hi Craig, I like your review, it’s very honest. I have some questions because it seems that you are the right person to answer those questions. I would like to start using Wealthy Affiliate because I’m young (16 years) and I’d like to have some money later because I will need it. How much time specifically do I have to spend using WA for getting my first $150 and $200 a month? My age helps me to know that WA is not totally necessary now, but this is an opportunity to have some extra bucks and be prepared in the future doing something that I love. I’ve searched a lot and it seems that WA is the only program with most chances of getting money and it’s free. That’s why I’m interested in this. In 2 years will I be able to make like $500 a month? I will dedicate time to this because that’s what I have right now.
Take good pictures. Some of the options below don’t require you to actually take the picture and sell the product, but for the ones that do, make sure you take a clear picture that makes your product stand out from the others.  If you’re going to be taking a lot of pictures, set up a small “studio-like” area in your home with a backdrop and proper lighting to really make your pictures come across as professional. And of course, you’ll want a good camera too.
Get-rich-quick schemes and fad weight-loss diets are naturally popular because they satisfy the id while also attending to the super-ego. The ego's job is complete when it sees something like this. The appeal of "fast'' stems from the innate desire for instant gratification, so beware of what seems too good to be true (they often are) when you're looking to make money quickly. Be wary. Listen to the conversation deep within the confines of your mind and do your best to tame the proverbial beasts.
In the Institute's submissions on the foreign affiliate reporting rules, we have emphasized three broad taxpayer goals for the legislation: The rules must be administrable; they should avoid imposing substantial new reporting burdens where the information is generally available on audit; and finally, appropriate relief provisions are necessary because no matter how fair and well-crafted the rules, unique facts and circumstances exist (or will arise) that will preclude some taxpayers from fully complying with the requirements.

Hello Ray, DON’T leave your domain with Wealthy Affiliate. It’s not a good idea to have your host be your domain manager as well – especially those guys. You want to maintain full control over your domain and it’s best to use a dedicated registrar for this purpose. A few I would recommend are: Google Domains ($12/year and free privacy), NameCheap (free privacy), and Hover (little more expensive but the best domain management interface out there). You’ll find that you’ll likely switch services from time to time if you stick with IM, and it’s a huge benefit to not have all of your eggs in one basket.
Work as an online interpreter or translator. If you’re fluent in a foreign language, it makes sense to look for work as an online interpreter or translator. Depending on your individual skillset, you could find work translating blog posts or eBooks, transcribing recorded lessons or speeches for clients, or translating through Skype or another online video service. And, thanks to the increased use of foreign languages in the United States, getting started could really pay off. According to the Bureau of Labor Statistics, employment for interpreters and translators is expected to increase 17% nationally through 2026.
If you do decide to promote Wealthy Affiliate, there are additional perks. For example, anyone who sells 299 subscriptions from January to December gets invited to the Wealthy Affiliate Super Affiliate Conference. There is no way to get into this conference unless you make 299 sales. Absolutely everything is paid for from the flight to the hotel room to entertainment and AMAZING food. Here’s a quick video I made showing some of the highlights.
Throw a bake sale if you like to cook. Choose classic recipes that are easy to make in big batches like chewy chocolate chip cookies, fudgy brownies, or vanilla cupcakes. Once you bake everything, separate your goodies into individual servings and place them in pretty packages like treat bags tied with ribbons. Set up a stand in your front yard or out on the street corner to get more traffic.
The problem with WA is… they don’t put their members through any sort of review process before they let them set off into the world of internet marketing. Sure, they do provide the resources and coaching needed to make it in IM, but they also do a good job of making it sound so easy. I feel like a lot of folks sign up thinking it’s going to be a convenient way to generate income once they know how to post a blog, install a few plugins in WordPress, and get their affiliate links added.
The thought of WA had been circulating around my mind this week, and wanted to drop in and share as how really difficult it’s been to write this week. After writing over 200,000 words in almost a year(more than 100% of members), I’ll have to discontinue my efforts in creating new conten. It doesn’t make sense for me to write write write-as they say and continue to be held back by little traffic and so much work for little monetization; there’s a sense in helping people, but to see little to nothing in monettization, am I wrong for thinking that? Further on, in relation to promoting WA, which Rattled through my mind about minutes ago, it’s very off center to have people in the make money online niche put a blog for example about how to setup a wordpress website, and then at the end tell them how WA helped them out and to sign up here. And here are the reasons…
22. Advertising – This is definitely the most old-school way of earning money with a blog. It’s also starting to become the least common way. You can sell advertising spots directly on your site or you can sign up with a company like Google AdSense or Media.net. Either way, you won’t see a whole lot of money from ads until your views are well into the thousands each day.
Finally, if you’re only planning on “dipping your toes in the water” to see what affiliate marketing is all about, do not sign up for the premium membership. The free membership is more than enough for you to see what it’s all about. Premium membership should be reserved for those who are actually serious about building a real business for themselves. If you aren’t in this for the long-haul, there is no reason to waste your money.
Wealthy Affiliate saves my life and I can tell you I have been with them for 6 months and already generating income. Yes they say it does take time to work it but you have to make it work as well. Even those like myself never knew how to build a website I manage to make sells already and that's not just selling WA information, but other products I created as my own niche. The negative impacts or comments some.of you have shared about Wealthy Affiliates are wrong. You just dont give the time nor the effort to accomplish the training and materials provided. And as far as assistance online with WA, I got beyond the assistance needed. Wealthy Affiliate I referred over 80 people and they ALL love it!! So with that being said I have no issues with WA. Stop making it seem like they are SCAMMING you out of your money....
Good to hear from you man. I couldn’t agree any more, continuous writing and not being rewarded for it in the ways you want can be very disappointing. I’ve never heard of Textbroker until now, I’ll make sure to give them a look, I’m glad you brought that up. Yeah, I was reading through a couple of your comments in this article and it sounds like WA had that direct linking system back when they were starting out, and then grew into blogging. Those are the two systems of affiliate marketing-one for direct linking and doing as many niches as you’d like, while the other WA claims is a “long term business” to stick to one niche and build out your links through articles, reviews, etc. Great points, WA does make it seem like you didn’t try hard enough to breach your success, and the same goes for the people there…
The name Wealthy Affiliate is misleading. It makes it sound like you are going to get rich from affiliate marketing. Yet they say it’s not a get rich scheme, so they contradict themselves there. WEALTHY means RICH. You can’t call your website Wealthy Affiliate and then tell your members that they won’t get rich from it. That’s like having a website called Slim Athlete and then telling your members you probably won’t lose much weight or get too fit.
I agree with EVERY WORD you say here. Having been a member of WA who was acttively trying to mentor new members I discovered that WA mentorship actually does not exist. Not one person who I asked at WA knew who their mentor was, let alone got ANY help from them. Whenever I contacted my up line mentor the reply I always got was the standard reply as above.
Refinish old furniture from thrift stores, yard sales, or online ads. Sand down the furniture to smooth out the surfaces and buff off some of the old paint or stain. If you want to restain it, use a lacquer or paint thinner to remove the stain. Then, re-stain the piece. If you plan to repaint it, apply a primer and let it dry. Next, apply at least 2 coats of paint, letting each coat dry for at least 24 hours. If necessary, add new hardware to finish the piece.[13]
Why do you want to get into affiliate marketing? Is it solely to make money? Do you have a desire (or already possess the skills required) to build a website that people will want to visit, learn from, purchase from, etc? Are you willing to build the best website imaginable for your chosen vertical? What skills can you contribute and do you have any leverage points that could make you competitive, e.g., writing, web design, seo, video creation, free time, and/or a strong desire to learn and work hard?
On MunchEye you can take a peak at the JV pages for these products, and on those pages they often show what the upsell funnel looks like. Some of them are utterly ridiculous, like you pay £4.99 for the front end product but there are £500 worth of upsells. And this is how affiliates are able to make so much money from these launches, because people get tricked into all these upsells.

The terms of an affiliate marketing program are set by the company wanting to advertise. Early on, companies were largely paying cost per click (traffic) or cost per mile (impressions) on banner advertisements. As the technology evolved, the focus turned to commissions on actual sales or qualified leads. The early affiliate marketing programs were vulnerable to fraud because clicks could be generated by software, as could impressions.
Yes, you have to have something bought from you in order to get paid, but as an affiliate marketer, you are more of a middleman than a seller. Like a car salesman if anything. I’d say the entire world of affiliate marketing is a bit of a grey area because of the profits that are involved. Because I feel like affiliate marketers may be more like advertisers trying to sell you a product many times rather than actually give an honest outlook on a product and anything wrong with it. Not telling the entire truth

Why do you want to get into affiliate marketing? Is it solely to make money? Do you have a desire (or already possess the skills required) to build a website that people will want to visit, learn from, purchase from, etc? Are you willing to build the best website imaginable for your chosen vertical? What skills can you contribute and do you have any leverage points that could make you competitive, e.g., writing, web design, seo, video creation, free time, and/or a strong desire to learn and work hard?
And I’m not the only one. More people than ever are succeeding with Wealthy Affiliate. Most people who join don’t even promote Wealthy Affiliate at all. Instead, Wealthy Affiliate teaches you how to promote any number of products or services across the web in just about any niche. If you do want to promote Wealthy Affiliate, by all means, it’s a great affiliate program that can easily earn you a full-time living! Here’s the last paycheck I received from Wealthy Affiliate. The amount is actually higher than what is posted in the chart above due to some yearly subscriptions and a few other things that I got paid extra for.
So…as is my wont I didn’t wait for a reply but went ahead and started steps to cancel my WA membership/transfer my domain and content and strike out on my own. I am truly a “babe in the woods” (aka st0000pid!) but am determined to figure out how to slay this internet monster or at least subjugate and force it into submission for my own benefit. (Personally I prefer to kill
If you want the full story, you can check out my about me page (it’s a pretty cool story if I may say so myself). The short version is that I got started with affiliate marketing back in 2009 and was able to go full-time in 2011. I now own more than a dozen websites in several different niche industries. You can see a listing of most of my sites at RogersConcepts.com.

Also like he said some of you in these reports are morons, and I really can't find another word for it. You DO NOT have to promote wealthy affiliate to make money. One more time You DO NOT have to promote wealthy affiliate to make money online. Wealthy affiliate is about teaching, and helping you to find your niche/passion and making money with it, and becoming successful in some way, shape or form. As well as the community and live support, you will not find many programs with random people who are not under you willing to help like this, this I can almost guarantee you. I have time in all of this as well, and you will find out what I mean why you keep searching for and joining the "next best thing" like you are probably doing right now.


I have a paranoid idea, but as a newbie to this world of WA , I have a dark feeling that there’s no reason why WA could not simply read business ideas that are posted in their free membership sites and then copy any of the feasible ideas you’ve researched through their free ‘limited trial’ research tool for keywords. The owners thereby get vast free market research, and snap up any lucrative ideas, and you have no legal ownership of the free site content. Am I paranoid? Would love to get your take, or anyones’s take on this. I didn’t buy a domain, I have as yet not signed up, and have removed my content, – but have I just potentially given my business idea away?
Affiliate marketing has grown quickly since its inception. The e-commerce website, viewed as a marketing toy in the early days of the Internet, became an integrated part of the overall business plan and in some cases grew to a bigger business than the existing offline business. According to one report, the total sales amount generated through affiliate networks in 2006 was £2.16 billion in the United Kingdom alone. The estimates were £1.35 billion in sales in 2005.[19] MarketingSherpa's research team estimated that, in 2006, affiliates worldwide earned US$6.5 billion in bounty and commissions from a variety of sources in retail, personal finance, gaming and gambling, travel, telecom, education, publishing, and forms of lead generation other than contextual advertising programs.[20]
Although it differs from spyware, adware often uses the same methods and technologies. Merchants initially were uninformed about adware, what impact it had, and how it could damage their brands. Affiliate marketers became aware of the issue much more quickly, especially because they noticed that adware often overwrites tracking cookies, thus resulting in a decline of commissions. Affiliates not employing adware felt that it was stealing commission from them. Adware often has no valuable purpose and rarely provides any useful content to the user, who is typically unaware that such software is installed on his/her computer.

I used to be a member of Wealthy Affiliate. Great fucken service. I made a mistake with theyre affiliate link. I put it in my first post about what happened after i lost my job. They probably thought i was self promoting. It was an honest mistake. Now, they have taken away my websites, my domains, i cant access theyre website. Ive sent them several emails asking W.T.,F. Do you call this professionalism? No explanation, no emails, nothing. They just abolished the work i put in, plus six months membership. The least they can do is offer me a fucken refund. Im beyond angry, as you have probably guessed by now .Im still waiting for Kyle to r espond, but im not holding my breath. The least they owe me is an explanation.I agree with you, its a lot of hard work. I didnt expect it to be this hard. If i was to do another W.A review, it would be a lot different to the million robotic reviews on Google. I now hate them with a huge passion. The only thing holding me back from unleashing , is a true passion for this industry, plus ive talked to some awesome and lovely people on W.A. The community are what keeps me going.
×